Proč se vlastně musím registrovat

Registrace na akci je důležitá pro nás, organizátory. Díky ní jsme schopni naplánovat akci tak, aby například herní prostor nebyl ani malý ani velký, aby questy trvali tak akorát dlouho, a tak dále.

Také je důležité pro zajištění akce po papírové stránce (pronájem prostor, …). Zkrátka pro to, abychom pro vás mohli připravit dobrou hru.