Nebyli by docela vhodnou inspirací pro Rohanské odívání i Euroasijští kočovníci, např. Hunové nebo staří maďaři?

Velmi správně jste odhadli, že základním problémem toho, abychom kývli na podobné pojetí Rohanu, spočívá právě v podobnosti s Východňany.

Problém je i v tom, že už není nijak zvlášť pevně ukotveno barevné rozlišení národů.
Ano, jsou nějaké barvy (spíše širší paleta barev), které jsou typické pro oděv, ale jsou často podobné, a to i u Rohirů a Východňanů, které jsme pojali jako turkotatarské kmeny – byť knižní předloha i filmové zpracování je nahlížejí jinak.

Osobně navrhuji, máte-li funkční kostýmy Vámi zmíněného typu, přihlásit se právě za Východňany bojující jako žoldnéři v Haradském vojsku.
Myslím, že by to bylo nejsnazší řešení, a my jako organizátoři velmi uvítáme zdařilé kostýmy za tuto stranu.
Barvy podobné Rohanu nevadí, s touto podobností se počítá, jde spíš o zpracování kostýmu.
Přesné barevné rozlišení ani není, spíš jen škála doporučených barev.

Jinak vaše zdůvodnění má samozřejmě svůj logický základ, ale náš postoj se opírá o fakt, že většina hráčů stylizuje svůj kostým dlouhodobě do podobnosti s Vikingy a zároveň je toto ztvárnění kostýmu u nás časté a zažité.
Ztvárnění v podobě pastevců je méně časté, i když má své příznivce, ovšem právě pro ně a právě proto jsme stvořili Východňany jako novinku mezi národy.

Pokud je pro vás Rohan tak důležitý, navrhuji, abyste nám poslali nám fotografie kostýmů a můžeme zkusit najít nějaký konsenzus. Ale rozhodně Vám nemůžeme nic zaručit.