Strany a jednotky letošního ročníku

Základní rozdělení stran a jednotek

Síly svobodných národů StředozeměSíly Temného pána
Severní jednotkyJižní jednotkySkřetí sílyLidské síly
Elfové ze Zlatého lesaRohirové od Východní zdiSkřeti z Dol GuldurHaradský vatah Černého slunce
Elfové z Temného hvozduIthilienští hraničáři z Henneth AnnûnSkřeti z Mlžných horposádka Umbarské lodi Hlubina
Trpaslíci – Glóinovi sboryArnorsští DúnedainovéSkřeti z MorieVýchodňané – kmen Balchothů
Seveřané z EsgarothuPosádka z Cair AndrosMordorští skřeti z DurthanguPoslední Horalé

Základní informace o jednotkách

Válka o Prsten ještě nezačala. Armády jednotlivých království ještě nebyly svolány. Období tzv. Ostražitého míru skončilo a služebníci Temného pána se zase začali objevovat. Vše vyvrcholilo Bitvou pěti armád (2941 t.v.). Po této bitvě až do prvních bitev Války o Prsten (Bitva o bordy přez Želíz – 23. února 3019 t.v.) panovalo období drobných střetů a šarvátek, kdy se malé jednotky jednotlivých království svobodných národů Středozemě setkávali v místních potyčkách nejenom se skřety, ale i s dalšími jednotkami Temného pána a uctívačů Melkora.


Síly svobodných národů Středozemě

Severní jednotky

Elfové ze Zlatého lesa

Elfové z Temného hvozdu

Trpaslíci – Glóinovi sbory

Seveřané z Esgarothu

Jižní jednotky

Rohirové od Východní zdi

Ithilienští hraničáři z Henneth Annûn

Arnorsští Dúnedainové

Posádka z Cair Andros

Síly Temného pána

Skřetí síly

Skřeti z Dol Guldur

Skřeti z Mlžných hor

Skřeti z Morie

Mordorští skřeti z Durthangu

Lidské síly

Haradský vatah Černého slunce

posádka Umbarské lodi Hlubina

Veliteli Umbarských korzárů jsou v čase války buďto námořní kapitáni, nebo relativně nedávno vzniklá skupina Králových mužů. Jsou to povětšinou členové jednoho z výše postavených rodů, nebo kapitáni, či jejich původ není známý. S jejich vznikem se pojí oživení kultu Melkora a snaha o návrat k „tradicím“ Černého Númenoru. Oděním a výzbrojí se Královi muži výrazně odlišují od zbytku Umbarských sil a i jeden od druhého. Zdá se, že sjednocujícím prvkem v jejich vzezření je pouze používání dlouhých kabátců a suknic, výrazně těžší zbroje, než je mezi korzáry typické a bizarně tvarovaných kožených čapek, stylizovaných do podoby bájných mořských oblud. Ve výzbroji mohou mít jakoukoli zbraň, ale zjevně preferují kopí a píky v kombinaci s pobočními šavlemi haradského typu. Někteří používají dlouhé meče a těm se přezdívá Hlubinní ještěři.

Posádka Lodi Hlubina je jednou z elitních jednotek Umbarského loďstva, které se podařilo proplout Arduinou kolem Osgiliathu a dalších pevností, včetně Cair Androsu. Bohužel při proplouvání kolem této pevnosti utrpěla tato loď takové poškození, které již nebyla posádka schopna sama opravit. A zůstala tak osamocena a bez plavidla na hranicích Nindalfu.

>> Více o Umbaru a jeho loďstvu <<

Východňané – kmen Balchothů

Během tzv. Ostražitého míru se Sauron uchýlil na Východ, čímž dopřál západním zemím období klidu, ale mezitím nelenil a utužoval aliance mezi Východňany zaměřené proti Gondoru. A tak se během následujících staletí usadil ve Rhovanionu na jih od Temného hvozdu silný východňanský národ Balchothů, který roku 2510 s podporou Dol Gulduru podnikl přes Anduinu útok na severné gondorskou provincii Calenardhon. V bitvě na poli Celebrantu byli poraženi díky nečekanému příjezdu Seveřanů z Éothéodu pod vedením Eorla Mladého.

Balchothové (nebo jiný kmen Východňanů) však zřejmě zůstali přítomni na jihu Rhovanionu, neboť i nadále představovali hrozbu pro nově založené království Rohan. Tak vpadli do severního Rohanu roku 2545, kdy v bitvě na Vysočině padl král Eorl, a opět podnikli velký vpád do Rohanu v roce 2758, kdy králi Helmovi nezbylo než opevnit se v Hlásce.

Když na konci Třetího věku znovu povstal Sauron, začal mimo jiné shromažďovat i armády Východňanů a připravovat je k útoku na Svobodné národy. Východňané bojovali na straně Saurona v bitvě na Pelennorských polích a v bitvě v Dolu.

Ve Čtvrtém věku byli některé kmeny Východňanů podrobeny králem Elessarem a Éomerem.

Poslední Horalé

Národ, o kterém se mnoho neví. Horalé žili nejspíš v severních Mlžných horách. Jsou známí jako spojenci Angmaru. Kníže Horalů, tajně spojený s Angmarem, získal vládu ve Rhudauru. Na konci války s Angmarem již byli nejspíš zcela vyhubeni. Spekuluje se o tom, že by to mohli být příbuzní Východňanů, kteří přišli v Prvním věku do Beleriandu.