Časová linka

Pro lepší zasazení příběhu hry do kontextu Středozemě zde uvádíme důležité časové milníky historie Středozemě a Války o prsten.


Pro Eldar to byla léta stmívání. Dlouho v míru vládli Třemi prsteny, zatímco Sauron spal a Jeden prsten byl ztracen; nepokoušeli se však o nic nového a žili ve vzpomínkách na minulost. Trpaslíci se skrývali v hlubinách a střežili své poklady, když se však zlo začalo opět probouzet a znovu se objevili draci, jejich starobylé poklady byly jeden po druhém pleněny a z nich se stal bludný lid. Moria dlouho zůstávala bezpečná, ale její obyvatelstvo se tenčilo, až mnohé z jejích obrovitých síní stály temné a prázdné. I moudrosti a délky života Númenorejců ubývalo, jak se mísili s menšími lidmi.
Když uplynulo asi tisíc let a na Velký zelený hvozd padl první stín, objevili se ve Středozemi Istari neboli čarodějové. Později se říkalo, že přišli z Dalekého západu a byli posli vyslanými, aby se změřili se Sauronovou mocí a sjednotili všechny, kdo měli vůli odporovat mu; bylo jim však zapovězeno odpovídat na sílu silou nebo se pokoušet ovládat elfy či lidi násilím a strachem.
Přišli proto v podobě lidí, třebaže nikdy nebyli mladí a stárli jen pomalu, a měli mnohou moc v mysli i rukou. Svá pravá jména odhalili nemnohým, ale používali jména, jaká jim byla dána. Dva nejvyšší z toho řádu (praví se, že celkem jich bylo pět) byli Eldar nazýváni Curunír, „Dovedný muž“, a Mithrandir, „Šedý poutník“, ale lidmi na Severu Saruman a Gandalf. Curunír často cestoval ny Východ a nakonec se usídlil v Železném pasu. Mithrandir se nejdůvěrněji přátelil s Eldar, většinou putoval po Západě a nikdy si nezřídil stálé obydlí.
O Třech prstenech věděli po celý Třetí věk jen ti, kdo je nosili. Na konci však bylo známo, že zprvu je drželi tři největší Eldar: Gil-galad, Galadriel a Círdan. Gil-galad dal svůj prsten Elrondovi, než zemřel, Círdan později svůj předal Mithrandirovi. Círdan totiž viděl dál a hlouběji než kdo jiný ve Středozemi a uvítal Mithrandira v Šedých přístavech, věda, odkud přichází a kam se bude vracet.
„Vezmi si ten prsten, Mistře,“ řekl, „tvá práce bude těžká, ale on ti bude oporou v úmorné lopotě, kterou jsi na sebe vzal. Neboť toto je Prsten ohně a jím můžeš znovu rozdmychat srdce ve světě, který ochládá. Mé srdce však patří Moři a budu zůstávat u šedých břehů, dokud neodpluje poslední loď. Budu na tebe čekat.“

Druhý věk:

3441 d.v.: Bitva mezi Sauronem a Elendilem a Gil-galadem na svazích hory Osudu.

Třetí věk:

2 t.v.: Isildur sází semenáček Bílého stromu v Minas Anor. Předává Jižní království Meneldilovi.

2 t.v.: Záhuba na Kosatcových polích; Isildur a jeho tři starší synové jsou zabiti.

3 t.v.: Ohtar přináší úlomky Narsilu do Imladris.

1050 t.v.: Ciryaher poráží Harad a přijímá jméno Hyarmendacil I.. Gondor dosahuje vrcholu moci.
Asi v tom čase padá stín na Velký zelený hvozd a lidé mu začínají říkat Temný hvozd.

1100 t.v.: Moudří (Istari a přední Eldar) odhalují, že v Dol Gulduru se opevnila zlá moc. Soudí se, že je to jeden z nazgûlů.

1300 t.v.: Zlé stvůry se opět začínají množit. V Mlžných horách přibývá skřetů a napadají trpaslíky. Znovu se objevují nazgûlové. Hlavní z nich jde na Sever do Angmaru.

1409 t.v.: Černokněžný král z Angmaru vpadá do Arnoru. Zabit král Arveleg I. a poslední kníže Cardolanu. Fornost a Tyrn Gorthad jsou uhájeny. Věž Amon Sûl zničena.

1448 t.v.: Vzbouřenci pod vedením Castamirových synů unikají a uchvacují Umbar, který se tak stává sídlem korzárů.

1601 t.v.: Mnoho Periannath se stěhuje z Hůrky a Argeleb II. jim dává zemi za Baranduinou – tímto je založen Kraj.

1944 t.v.: Velký útok Vozatajů na Gondor z východu i z jihu. Ondoher a jeho synové padnou v bitvě. Generál Eärnil poráží napřátele v jižním Ithilienu. Vítězí pak v Bitvě u tábora a zahání Vozataje do Mrtvých močálů.
Gondoru vládne správce Pelendur. 

1974 t.v.: Konec Severního království. Černokněžný král zachvacuje Artedein a dobývá Fornost.

1975 t.v.: Arvedui tone v zátoce Forochel. Palantíry z Annúminasu a Amon Sûlu jsou ztraceny. Gondorský princ Eärnur přijíždí s loďstvem do Lindonu. Černokněžný král poražen v Bitvě u Fornostu a pronásledován do Obrovišť. Mizí ze Severu. Angmar je zničen.

1980 t.v.: Černokněžný král přichází do Mordoru a tam shromažďuje nazgûly. V Morii se objevuje balrog a zabíjí Durina VI..

1981 t.v.: Náin I. zabit. Trpaslíci pod vedením Thráina I. prchají z Morie. Mnoho lesních elfů z Lórienu prchá na jih. 

2043 t.v.: V Gondoru zemřel Král Eärnil II., králem se stává Eärnur. Vyzván k boji Černokněžným králem. Minas Anor přejmenována na Minas Tirith.

2050 t.v.: Výzva Černokněžného krále opakována. Eärnur jede k Minas Morgul a je ztracen. Končí Anárionův rod. Gondoru vládnou správci až do roku 3019.

2060 t.v.: Moc Dol Gulduru roste. Moudří se obávají, že by to mohl být Sauron opět nabývající podoby.

2063 t.v.: Gandalf jde do Dol Gulduru. Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír. Nazgûlové zůstávají v Minas Morgul v klidu.

2210 t.v.: Thorin I. opouští Erebor a jde na sever do Šedých hor, kde se nyní shromažďují pozůstatky Durinova lidu.

2463 t.v.: Tvoří se Bílá rada. Asi v tom čase nachází Stata Déagol Jeden prsten a je zavražděn Sméagolem.

2470 t.v.: Asi tou dobou se Sméagol-Glum skrývá v Mlžných horách.

2475 t.v.: Útok na Gondor obnoven. Poprvé se objevují Skuruti. Osgiliath je nadobro zničen a kamenný most zbořen.

2480 t.v.: Skřeti si budují tajné pevnosti v Mlžných horách, aby uzavřeli všechny průsmyky do Eriadoru. Sauron začíná osídlovat Morii svými stvůrami.

2510 t.v.: Celebrían odjíždí přes Moře. Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu a skládá Eorlovu přísahu. Rohirové se usídlují v Calenardhonu.

2545 t.v.: Nájezd Východňanů. Eorl padne v bitvě na Vysočině. Králem Rohanu Brego.

2570 t.v.: Asi v tom čase se na dalekém Severu opět objevují draci a začínají napadat trpaslíky.

2670 t.v.: Tobold vysazuje v Jižní čtvrtce „dýmkové koření“. 🙂

2758 t.v.: Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Gondor napaden loďstvy korzárů. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. 

2759 t.v.: Saruman se usídluje v Železném pasu.

2790 t.v.: Starý dědic Durinova trůnu Thrór pouze v doprovodu svého přítele Nára rozhodl znovu vstoupit do sídla svých předků. Sám vešel do Dolů Morie otevřenou východní branou. Nár, který čekal venku, poté viděl, jak morijští skřeti vyhodili ven tělo usmrceného trpaslíka. Na Thrórově useknuté hlavě bylo vypáleno jméno skřetího vůdce Azoga. Nár zprávu o této pohaně donesl Thrórovu synu Thráinovi, který se velice rozlítil nad otcovou smrtí a svolal všechny trpasličí bojovníky, aby se pomstil. Tak vypukla válka trpaslíků a skřetů.

2799 t.v.: Bitva v Nanduhirionu před Východní branou Morie. Zabit Frérin, syn Thráina II. a Náin, syn Gróra ze Železných hor. Náinův syn Dáin II. Železná noha se vrací do Železných hor. Thorin II. a jeho otec Thráin II. putují na západ.

2850 t.v.: Gandalf opět vstupuje do Dol Gulduru a odhaluje, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny Prsteny moci a hledá zprávy o Jednom a o Isildurově dědici. Nachází Thráina a dostává klíč od Ereboru. Thráin umírá v Dol Gulduru. Králem Durinova lidu Thorin II. Pavéza.

2851 t.v.: Bílá rada se schází. Gandalf vybízí k útoku na Dol Guldur. Saruman jeho návrh potlačuje. (Později se ukázalo, že Saruman tehdy začal toužit po Jednom prstenu a doufal, že se Prsten snad odhalí, až bude hledat svého pána, bude-li Sauron nějaký čas ponechán v klidu.) Saruman začíná pátrat v oblasti Kosatcových polí.
Skřeti ze Severu zabíjejí rohanského krále Waldu.

2852 t.v.: Umírá Belecthor II. Gondorský. Umírá Bílý strom a nelze najít žádný semenáček. Mrtvý strom zůstává stát.

2885 t.v.: Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor.

2901 t.v.: Většina zbylého obyvatelstva Ithilienu odchází kvůli útokům mordorských skurutů. Je postaveno tajné útočiště Henneth Annûn a opevněn ostrov Cair Andros.

2939 t.v.: Saruman zjišťuje, že Sauronovi služebníci propátrávají Anduinu u Kosatcových polí, a že se tedy Sauron dozvěděl o Isildurově konci. Je znepokojen, ale Radě neříká nic.

2941 t.v.: Thorin Pavéza a Gandalf navštěvují v Kraji Bilba a vydávají se na výpravu k Ereboru. Bilbo se setkává se Sméagolem-Glumem a nachází Prsten. Bílá rada se schází; Saruman souhlasí s útokem na Dol Guldur, protože si teď přeje zabránit Sauronovi, aby hledal v Řece. Sauron už má své plány, a proto opouští Dol Guldur. Bitva pěti armád v Dolu.

2942 t.v.: Bilbo se vrací do Kraje s Prstenem. Sauron se tajně vrací do Mordoru.

2944 t.v.: Glum vychází z Hor a začíná pátrat po „zloději“ Prstenu.

2951 t.v.: Sauron se otevřeně prohlašuje Pánem a v Mordoru sbírá moc. Začíná obnovovat Barad-dûr. Glum se obrací k Mordoru. Sauron posílá tři nazgûly znovu obsadit Dol Guldur. Elrond odhaluje „Estelovi“ jeho pravé jméno a původ a vydává mu úlomky Narsilu. Arwen, jež se právě vrátila z Lórienu, potkává Aragorna v lesích Imladris. Aragorn odchází do Divočiny.

2953 t.v.: Poslední schůzka Bílé rady. Rozmluva o Prstenech. Saruman předstírá, že Jeden prsten odputoval Anduinou do Moře. Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se. Protože na Gandalfa žárlí a bojí se ho, posílá zvědy, aby špehovali každý jeho pohyb; všímá si jeho zájmu o Kraj; zanedlouho začíná vydržovat agenty v Hůrce a v Jižní čtvrtce.
Králem Rohanu Thengel.
Správcem Gondoru Ecthelion II..

2954 t.v.: Hora osudu opět plane. Poslední obyvatelé Ithilienu prchají přes Anduinu.

2956 t.v.: Aragorn se setkává s Gandalfem a začíná jejich přátelství.

2957-2980 t.v.: Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.

2980 t.v.: Aragorn přichází do Lórienu a tam opět potkává Arwen Undómiel. Aragorn jí dává Barahirův prsten a zasnubují se na pahorku Cerin Amroth.
Asi v té době dospívá Glum na hranice Mordoru a seznamuje se s Odulou.

2989 – 2994 t.v.: Trpaslíci z Ereboru podnikli další pokus o znovuosídlení Morie. Ani tato výprava vedená Balinem však neuspěla a všichni trpaslíci byli postupně pobiti skřety.

3000 t.v.: Stín Mordoru se dlouží. Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu. Jeho zvědové hlásí, že Kraj je bedlivě střežen Hraničáři.

3001 t.v.: Bilbova hostina na rozloučenou. Gandalf má podezření, že jeho prsten je Jeden prsten. Stráž Kraje je zdvojnásobena. Gandalf hledá zprávy o Glumovi a volá na pomoc Aragorna.

3009 t.v.: Během následujících osmi let Gandalf a Aragorn čas od času obnovují pátrání po Glumovi. Prohledávají údolí Anduiny, Temný hvozd, Rhovanion a hranice Mordoru. Někdy během té doby se Glum sám odvážil do Mordoru a byl zajat Sauronem.

3017 t.v.: Glum propuštěn z Mordoru. 1. února 3017 je Glum zajat Aragornem v Mrtvých močálech a přiveden k Thranduilovi do Temného hvozdu. Gandalf navštěvuje Minas Tirith a čte Isildurův svitek.
Éomer se stává maršálem Marky.

3018 t.v.: V březnu 3018 se skřeti z Dol Gulduru dozvěděli, že Glum byl převezen do Temného hvozdu, kde byl uvězněn Thranduilem. 20. května téhož roku skřeti z Dol Gulduru zaútočili na elfy, kteří zajali Gluma. V tomto zmatku se Glumovi podařilo utéct a zmizet.

Srpen 3018 t.v.: Glum nachází útočiště a úkryt v Morii. Ale po zavření brány již nenašel cestu ven.

3018 t.v.: Gandalf navštěvuje Froda a potvrzuje totožnost Jednoho prstenu. Je zajat Sarumanem a prchá díky Gwaihirovi. Frodo putuje z Kraje do Roklinky pronásledován nazgûly, v Hůrce se setkává s Aragornem. Střetnutí s nazgûly na Větrově a u Bruinenského brodu. Elrondova rada a vznik Společenstva prstenu.

25. listopadu 3018 t.v.: Tou dobou se tam náhodou sešlo několik zástupců svobodných říší, jež prosili o Elrondovu radu. Rada se konala 25. listopadu 3018 Třetího věku a mělo se na ní projednat, co s Prstenem, který přinesl Frodo a jeho 3 společníci. Bylo rozhodnuto, že Prsten musí být zničen, ale to šlo jenom uprostřed země nepřítele v ohních Hory osudu. Frodo se nabídl, že tam Prsten odnese a zničí. Elrond mu potom ustanovil za společníky Gandalfa, Legolase, Gimliho, Aragorna, Boromira a Sama, který tajně sledoval radu. Elrond chtěl, aby měla družina devět členů, kteří by stáli proti devíti Sauronovým prstenovým přízrakům (nazgûlům), a rozmýšlel se, že pošle ještě dva elfy ze své domácnosti. V tu chvíli se přihlásili Smíšek a Pipin, protože nechtěli opustit přátele. Elrond je nechtěl pustit, jelikož byli mladí, a radši by je poslal do Kraje s varováním, ale na přímluvu Gandalfa byli nakonec přidáni ke Společenstvu. A tak bylo ustanoveno Společenstvo Prstenu na Elrondově radě v Roklince.

25. prosince 3018 t.v.: Společenstvo se vydává na z Roklinky na cestu.

13. ledna 3019 t.v.: Společenstvo Prstenu vstupuje do Morie

25. února 3019 t.v.: Společenstvo doplulo po Anduině na palouk Parth Galen poblíž Rauroských vodopádů, kde se utábořilo. Další den se mělo rozhodnout, zdali budou pokračovat přímo k Mordoru, nebo to vezmou oklikou přes Gondor.

3019 t.v.: Válka o Prsten: bitvy u Brodů přes Želíz, bitva o Hlásku, bitva v Dolu, bitva na Pelennorských polích, bitva před branami Mordoru.
Rozbití Společenstva, uzdravení Théodena, pád Sarumana, porážka Oduly, zničení Jednoho prstenu a konečná porážka Saurona.
Smrt Denethora II.. Králem Gondoru a Arnoru se stává Elessar Telcontar, jeho správcem Denethorův syn Faramir. Král Elessar si bere za ženu Arwen.
Smrt Théodena. Králem Rohanu se stává Éomer.