Organizačně

KDY a KDE

Termín: 14.4. 2018

Soběšice u Brna, Palouk u Buku.
Odkaz na mapu.

Sraz je na parkovišti, kde proběhne i schvalování zbraní, kostýmů a vysvětlení pravidel. Poté se společně odejde na herní území.
Hned u Parkoviště je zastávka brněnského MHD.

Program

8:00 – Registrace
9:00 – Schvalování zbraní
9:30 – Schvalování kostýmů
10:30 – ukončení registrace a schvalování. Nástup. Vysvětlení pravidel a odchod na herní území.
11:00 – Začátek bitvy
16:00 – předpokládaný konec akce

VĚKOVÁ HRANICE ÚČASTI

 • Akce je určena pro účastníky starší 12 let.
 • Účastníci mladší 18 let musí při registraci odevzdat vyplněnou a podepsanou Přihláška pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF)
 • Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně odpovídá (rodič, zákonný zástupce). Nesmí chybět podepsané povolení od zákonných zástupců. Organizátoři si vyhrazují právo tyto zájemce o účast v případě jakýchkoliv pochybností odmítnout.

NEZBYTNÉ DOKUMENTY

 • Každý hráč musí mít kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Může být požádán o jejich předložení při registraci.
 • Všechny osoby mladší 18 let musí mít vytištěnou, řádě vyplněnou a podepsanou Přihláška pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF) – bez tohoto potvrzení nebudete vpuštěni do bitvy!!!
 • Každý účastník ze zahraničí (i ze Slovenska) při registraci předloží doklad o zdravotním pojištění!

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA AKCI

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 • Co řekne organizátor, to platí!
 • Jestliže něco libovolný organizátor zakáže, může to posléze povolit pouze ten samý, nebo hlavní organizátor. Pokusy o obcházení tohoto pravidla budou odměněny nezvratností onoho zákazu (a to i pokud by jinak nebylo nutné na něm trvat).
 • Na akci (i nadále) platí právní řád České republiky. Výslovně nedoporučujeme porušovat zejména předpisy práva přestupkového a trestního (cizí šípy nepokradeš, na zdraví neublížíš, mladistvému nenaleješ) a práva na ochranu přírody (oheň v lese, sběr dřeva, ochrana vod).
 • Akce se koná v lokalitě, podléhající zákonu o ochraně přírody. I vzhledem k tomu budeme při vymáhání následujících pravidel velmi tvrdí. Jejich závažné nebo opakované porušování je důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady (vrácení registračního poplatku).
 • Každý účastník potřebuje vlastní kostým, zbraň a čutoru s vodou do bitvy. (Berte si raději zbraní více, kdyby Vám náhodu nebyla nějaká povolena při schvalování zbraní). Táboření probíhá pod vlastními stany.
 • Po celou dobu akce trvá kostýmová povinnost. Producírování „v civilu“ bereme jako nabídku k začlenění do organizátorského pracovního komanda, které jediné má v tomto směru výjimku. Její nedodržení je důvodem k nevpuštění do bitvy a k posměchu, kterému nebudou organizátoři bránit. Jedete-li jako doprovod svého dítěte, udělejte jemu, sobě i nám radost a spíchněte si doma alespoň plášť/hábit v nerušivé barvě. Díky!
 • Odpadky odhazujte do námi předem dodaných odpadkových pytlů.
 • Je přísně zakázáno kouřit na celém herním území. Na prakovišti se kouřit smí, pokud to nebude vadit někomu z přítomných.
 • Kdokoliv pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebude vpuštěn do bitvy. Nevylučujeme namátkové kontroly před bitvou. Během bitvy je pak jakákoliv konzumace těchto látek přísně zakázána.
 • Mějte ohled k přírodě a lidem okolo vás. Nehádejte se a než si budete na něco nebo někoho stěžovat, dvakrát se zamyslete, jestli není chyba na vaší straně.
 • Kdo cokoliv z výše uvedeného nechápe nebo hodlá ignorovat, nechť rovnou zůstane doma, nebudou ho tam muset posílat organizátoři.

Na akci bude zajištěna pitná voda v barelech a nějaká ta malá herní svačinka.
Nicméně jsou přeci jen nápoje a pochutiny, které chutnají lépe a dodají Vám více energie, prosím vezměte si je s sebou 🙂

CO URČITĚ NEZAPOMENOUT

 • Zbraně
 • Kostým
 • Dobrou náladu
 • Kartičku pojišťovny
 • Ochotu hrát, hrát si a nehádat se
 • Rukavice – doporučujeme. Vaše neotlučené prsty Vám za ně poděkují.
 • Kvalitní nerušivou obuv vhodnou pro intenzivní pohyb v lese (žádné žlutobílé adidasky)
 • Účastníci pod 18 let věku: podepsaný souhlas zákonného zástupce = Přihláška pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF)
 • Pokud s sebou potřebujete nějaké léky, tak si je nezapomeňte a při registraci nahlaste tuto skutečnost zdravotníkovi. (Bude poblíž registrace.)
 • Pití  –  na místě bude pitná voda, ale jsou nápoje (i nealkoholické) které osvěží víc
 • Svačinu –  akce bude trvat cca 5 – 6 hodin, v průběhu bude dostatek času doplnit živiny a energii

 

PRO RODIČE

Pokud Vás Váš potomek přesvědčil, že by chtěl jet na larp „ malý Pán Prstenů 2018“, nemusíte o něj mít strach. Bitvu připravují lidé, kteří mají s podobnými akcemi bohaté zkušenosti, akce je konaná pod záštitou občanského sdružení Moravian LARP o.s.

Na bezpečnost vybavení i samotného boje bude kladen velký důraz jak při registraci a schvalování kostýmů a zbraní, tak v průběhu bitvy samotné. V boji se používají nekovové  – většinou dřevené- repliky středověkých zbraní – mečů, seker –  s měkčeným povrchem (nejčastěji molitan nebo karimatka),  a až na drobné oděrky a modřiny nemíváme z podobných akcí vážnější úrazy.

Pro všechny případy je na místě po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník  s potřebnou výbavou na poskytnutí okamžitého ošetření.

Od Vás, rodičů a zákonných zástupců, budeme vyžadovat aby Bojovníci byli vybaveni:

 • Vámi podepsaným souhlasem s účastí na bitvě = Přihláška pro hráče pod 18 let
 • kartičkou pojišťovny (pro všechny případy)
 • zásobou tekutin (Na bojišti bude dostupná pitná voda, ale například studený zelený čaj osvěží lépe)
 • svačinou na doplnění energie (doporučujeme müsli tyčinky či podobné energetické povzbuzení)
 • Pokud se Váš potomek neobejde bez potřebných léků – typické příklady jsou pomůcky pro astmatiky či léky na alergie – přesvěčte se že je ssebou opravdu má a  případně toto na místě nahlašte zdravotníkovi.
 • V případě že máte v plánu svého potomka doprovázet, můžete bez obav sledovat jeho snažení v bitvě, samozřejmě z rozumného povzdálí, aby si Vás některý hrdinný válečník nespletl s protivníkem. Pokud budete oblečeni v přírodních nerušivých barvách, či nějakém náznaku kostýmu – stačí jednoduchá tunika či plášť (konzultujte se svým potomkem, jistě vám poradí) – pomůžete nám eliminovat nežádoucí prvky 21. století, které narušují atmosféru a prostředí „středověké“ bitvy.
 • u účastníků mladších 15ti let je účast zákonného zástupce povinná!

 Bitva se koná za každého počasí,  zatažená obloha není důvod proč nepřijet.

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na e-mailovou adresu : info@panprstenu.cz
nebo případně na telefonní číslo +420 777 715 050 – Radis