Organizační informace

KDY:

Akce proběhne 28. – 30. 8. 2020

KDE:

Křtiny


mapa
GPS: 49.2985089N, 16.7587511E

VĚKOVÁ HRANICE ÚČASTI

 • Akce je určena pro účastníky starší 12 let.
 • Účastníci mladší 18 let musí při registraci odevzdat vyplněnou a podepsanou Přihláška pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF)
 • Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně odpovídá (rodič, zákonný zástupce). Nesmí chybět podepsané povolení od zákonných zástupců. Organizátoři si vyhrazují právo tyto zájemce o účast v případě jakýchkoliv pochybností odmítnout.

NEZBYTNÉ DOKUMENTY

 • Každý hráč musí mít kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Může být požádán o jejich předložení při registraci.
 • Všechny osoby mladší 18 let musí mít vytištěnou, řádě vyplněnou a podepsanou Přihláška pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF) – bez tohoto potvrzení nebudete vpuštěni do bitvy!!!
 • Každý účastník ze zahraničí (i ze Slovenska) při registraci předloží doklad o zdravotním pojištění!
 • Vytištěné a vyplněné Povolení vjezdu – pokud přijedete autem.

PRAVIDLA TÁBOŘENÍ A CHOVÁNÍ NA AKCI

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 • Co řekne organizátor, to platí!
 • Jestliže něco libovolný organizátor zakáže (založit ohniště, neschválí zbraň), může to posléze povolit pouze ten samý, nebo hlavní organizátor. Pokusy o obcházení tohoto pravidla budou odměněny nezvratností onoho zákazu (a to i pokud by jinak nebylo nutné na něm trvat).
 • Na akci (i nadále) platí právní řád České republiky. Výslovně nedoporučujeme porušovat zejména předpisy práva přestupkového a trestního (cizí šípy nepokradeš, na zdraví neublížíš, mladistvému nenaleješ) a práva na ochranu přírody (oheň v lese, sběr dřeva, ochrana vod).
 • Akce se koná v lokalitě, podléhající zákonu o ochraně přírody. I vzhledem k tomu budeme při vymáhání následujících pravidel velmi tvrdí. Jejich závažné nebo opakované porušování je důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady (vrácení registračního poplatku).
 • Každý účastník potřebuje vlastní kostým, zbraň a čutoru s vodou do bitvy. (Berte si raději zbraní více, kdyby Vám náhodu nebyla nějaká povolena při schvalování zbraní). Táboření probíhá pod vlastními stany.
 • Po celou dobu akce trvá kostýmová povinnost. Producírování „v civilu“ bereme jako nabídku k začlenění do organizátorského pracovního komanda, které jediné má v tomto směru výjimku. Její nedodržení je důvodem k nevpuštění do bitvy a k posměchu, kterému nebudou organizátoři bránit. Jedete-li jako doprovod svého dítěte, udělejte jemu, sobě i nám radost a spíchněte si doma alespoň plášť/hábit v nerušivé barvě. Díky!
 • V pátek po 22. hodině platí v tábořišti a okolí noční klid. V sobotu musíme být všichni fit. Kdo bude dělat bordel a výtržnosti či nedejbože budit organizátory nebo zapříčiní jejich vzbuzení naštvanými hráči, které budil, ať si nás nežádá.
 • Oheň je možno rozdělávat pouze v tábořišti, a to pouze v ohništích, schválených a připravených organizátory. Zakládání vlastních ohnišť je povoleno jen po výslovném souhlasu organizátora. Povolování nadlimitních ohnišť bude vzácné. V rámci tábora je povoleno užívání přenosných ohnišť a grilů, které nepoškozují trávník a neodpadává z nich žhavé na zem.
 • Zakládat ohniště nebo jinak významně zasahovat do přírody a krajiny v místě akce (např. stavbou lágru apod.) je možné až po výslovném souhlasu organizátora a pouze na místech, které k tomu organizátor určí.
 • Odpadky odhazujte do námi předem dodaných odpadkových pytlů.
 • Je přísně zakázáno kouřit na celém herním území. V táboře, např. u ohňů, se kouřit smí, pokud to nebude vadit někomu z přítomných.
 • Kdokoliv pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebude vpuštěn do bitvy. Nevylučujeme namátkové kontroly před bitvou. Během bitvy je pak jakákoliv konzumace těchto látek přísně zakázána.
 • Celkově vzato mají všichni povinnost chovat tak, aby po nich na louce zůstala jenom slehlá tráva. Žádné díry po kůlech, nezahrabaná ohniště, poházené odpadky. Výjimky a podmínky jejich udělení mohou udělovat pouze organizátoři.
 • Mějte ohled k přírodě a lidem okolo vás. Nehádejte se a než si budete na něco nebo někoho stěžovat, dvakrát se zamyslete, jestli není chyba na vaší straně.
 • Kdo cokoliv z výše uvedeného nechápe nebo hodlá ignorovat, nechť rovnou zůstane doma, nebudou ho tam muset posílat organizátoři.

Co bude na akci zajištěno?

 • Na akci budou zajištěny mobilní toalety (typu toy-toy).
 • Zajištěna hospoda s třemi jídly denně (doporučujeme s sebou mít vlastní korbel a misku, plastové budou zpoplatněné ať nemáme louku celou poházenou prázdnými kelímky).
 • Bude zajištěna pitná voda.
 • Dřevo na oheň se smí brát pouze z organizátory přivezených zásob nebo sběrem spadaného dřeva, žádné kácení dřevin.
 • Co naopak zajištěno nebude, tak výdobytky civilizace typu signál pro mobilní zařízení, elektrické zásuvky, nebo vodní zdroj ke koupání.

PARKOVÁNÍ

 • Protože se akce koná v lokalitě s omezeným vjezdem aut, je potřeba splnit několik podmínek:
  a) Vytisknout si a dát za sklo
   Povolení vjezdu.
  b) Dodržovat omezení rychlosti – na prašné cestě max 15-20 km/hod – spíš méně
  (je to i vhodné pro větší životnost vašich mazlíčků – věřte orgům, tlumiče jejich aut umí vyprávět)
 • Parkování bude až na louce v blízkosti stanů – potřeba přesně dodržovat pokyny organizátorů při parkování.