Zbraně a zbroje

Povolené zbraně pro PP 2017 Rozměry Poznámky
Krátké zbraně (jednoruční)Do 90 cm 
ŘemdihDo 75 cmTopor 40 cm, řetěz + celoměkká koule 35 cm. Řetěz musí být masivní, ne provázek. Např.: neřezavý provaz nebo jekorový řetěz.
Dlouhé zbraně (jedenapůl ruční, obouruční)Do 120 cmNelze kombinovat s ničím.
Kopínejsou povoleny
štítyprůměr max.
60 cm
Organizátoři budou velmi kriticky pohlížet na štíty pochybných tvarů snažících se maximálně vyčerpat povolený rozměr (např. velký plochý obdélník, tzv. vrata od chlíva).
luky/kuše15 kg / 150 Ns minimální municí 10 šípů/šipek
povolené kombinace:Do součtu délek zbraní 150 cmPovolené kombinace jednoručka + tesák, jednoručka + dýka, tesák + tesák
 • Všechny zbraně používané na akci jakýmkoliv způsobem musí být schváleny organizátorem. Kdo bude přistižen, že bojuje s neschválenou zbraní, ten se vystavuje: jistotě, že mu bude zbraň bez ohledu na její bezpečnost odebrána do konce akce; možnosti, že bude zbraň zničena, bude-li shledána nebezpečnou; možnosti, že bude vyzván k opuštění akce, bez ohledu na schopnost dotyčného opatřit si zbraň náhradní.

Aby zbraň byla shledána schválení-hodnou musí splňovat:

 • Tématičnost:
  • MPP 2024 je hra ze světa knih J.R.R. Tolkiena. Hra se odehrává ve Středozemi v době „Války o Prsten“. Všechny vaše zbraně (kostýmy) by měli ctít setting akce.
  • Na akci budeme používat zbraně, které „kopírují“ či napodobují středověké evropské a blízkovýchodní zbraně.
  • Na akci nebudou povoleny zbraně mimo časové zasazení akce = palné zbraně (pistole, bambitky, atd…), kordy, rapíry, atd…
 • Reálnost:
  • Za slovíčkem „Reálnost“ hledejte to, že zbraň, kterou budete na akci používat by měla mít reálné rozměry a měla by vypadat jako zbraň.
  • Pokud nevíte, jak reálné zbraně vypadají, můžete se inspirovat například v knize Eduarda Wagnera – Sečné a bodné zbraně (samozřejmě s přihlédnutím k připodobňovanému období)
  • Zbraň musí vypadat jako zbraň a je součástí kostýmu!
  • Esteticky nevyhovující vzhled je důvodem neschválení zbraně! Jistě neschválíme: Sečné zbraně bez záštit či košů, molitanové kyje či mirelonové válce a zbraně nevhodných, křiklavých barev.
 • Bezpečnost:
  • Všechny zbraně musí být polstrovány minimálně 1,5 cm tlustou vrstvou mirelonu, lépe pak kombinací jekoru a karimatky. Polstrování na zbraních musí být funkční (tlumit sílu úderu) a nevymlácené. Zbraň také musí být pečlivě a dostatečně vyměkčena po hranách a vnitřních i vnějších částí musí být zaobleny.
  • Polstrována musí být i horní třetina topor seker, kladiv, palcátů a podobných zbraní. Čepele u seker se musí po úderu pružně ohnout, ne však za cenu nárazu zasaženého místa o topor.
  • Měkčení nesmí při nárazu uhýbat takovým způsobem, že by hrozil úder neměkčenou částí zbraně.
  • Hrany štítů nesmí být oštípané či roztříštěné a musí být měkce zaoblené. Rovné nezaoblené hrany štítu pod sebelepším obalením budou na 99% znamenat že váš štít nebude schválen do hry.  Jako „vyměkčení“ kulatých hran štítu  postačí potažení hrany kůží nebo tenkou zahradní hadicí (tu skryjte přelepením kůží v nejhorším kobercovkou). Povrch štítu musí být též zaoblen bez ostrých hran a výstupků. Důležité zvláště u puklic a míst s kovovými spoji.
  • Zbraně a další výstroj nesmí mít žádnou ostrou hranu a to ani pod polstrováním. Zbraň či štít nesmí mít žádnou uvolněnou část a žádné (nejen kovové) výstupky. To se týká převážně, ale nejen, záštit, zbrojí a nevhodně umístěných doplňků kostýmu.
  • Zbraně nesmí obsahovat žádné volné/uvolněné součásti.
  • Majitel musí prokázat schopnost, že zbraň bezpečně ovládá.
  • Do hry nepatří a nebudou vpuštěny zbraně příliš lehké (bambus a podobně lehké materiály) nebo nekontrolovatelně těžké. Týká se hlavně, ale nejen, kladiv, palcátů a seker. Váha zbraně bude posuzována s ohledem na schopnost majitele ji kontrolovat.

Zakázané zbraně

Existuje malá skupina zbraní či jejich kombinací, které na letošním ročníku akce nepovolujeme.

 • Všechny nepolstrované nebo špatně polstrované zbraně.
 • Pro ročník 2024 nejsou povoleny kopí.
 • Všechny nadrozměrné zbraně.( Je to z důvodu bezpečnosti, naše akce vychází vstříc mladším hráčům a nováčkům, boj s těmito zbraněmi vyžaduje mít určité zkušenosti, jinak se zvyšuje nebezpečí úrazu. Přesto věříme, že se zkušenější hráči bez problémů obejdou bez těchto zbraní a velmi rádi si přijedou zahrát.)
 • Žádné bojové hole, kosy či jiné sečné nebo drtivé dřevcové zbraně jako dlouhé halapartnykúsycepy apod. Do této kategorie spadají též kosičky.
 • Rozhodně pak všechny variace dálnoorientálních zbraní. Typicky samurajské meče.
 • Rozhodně neschválíme žádné zbraně z jiných fantasy světů a her, které tématicky ruší, i když jsou pěkně vyrobené. Tzn.: žádný Warhammer, Warcraft, anime či podobné nesmyslné zkrouceniny a výmysly.

Základní požadavky na výzbroj:

 • Zbraň je součástí kostýmu vaší postavy – Můžete mít sebekrásnější šupinkovou zbroj sešívanou z vlastnoručně nasbíraných dračích šupin, ale ten kulatý podlouhlý předmět ve vaší ruce, bez záštity a s odpadávající červenou kobercovkou, shodí celou Vaši snahu o pěkných pár pater dolů.
 • Bezpečnost – Zbraň, která neprojde u kontroly zbraní může být zabavena do konce hry a Vy v tom případě nebudete mít čím bojovat.
 • Realistické rozměry – Tedy žádné megapalice či obrsekery. Žádné „meče“ ala pádlo (čepele nad 10 cm šíře). Vyvarujte se zbytečně masivního polstrování hran štítu ala „mirelonový volant“.
 • Realistické provedení – Meč má příčku a plochou čepel (není kulatý). Sekyra má tvarované ostří. Kladivo není neforemný kvádr molitanu. Kopí není dildo či bakule na tyči (ale pořád musí být bezpečné). Štít je kruhový, erbovní či mandlový. Žádná vrata od chlívku, šesti- a víceúhelníky apod.
 • Vhodný materiál – Vynechejte svítivé a viditelné moderní materiály. Koberec (jekor), koženka, umělá kožešina jsou jako potah štítu nevhodné. Nepoužívejte kobercovky nevhodných barev (červená, zelená, modrá). Naopak hnědá, šedá a černá jsou fajn. Šedá powertape páska na čepel je přijatelná. Izolepa ne! Přijatelný je černý hladký povrch zbraní, natřených balakrylem. Ideálem jsou barvené zbraně s kovovou patinou.
 • Estetičnost – Zbraň musí trochu vypadat. Žádné kusy odlepené kobercovky a oschlé bahno. V jednoduchosti je krása. Složité zdobení není nutné. Soustřeďte se hlavně na dobré barevné a estetické odlišení jednotlivých částí zbraně a rozměr blízký realitě.

LUKY A KUŠE

 • Luk či kuše jsou většinou kupované. Prosíme, žádné novodobé sportovní a kladkové luky. Zcela nevhodný je i „dětský luk“ neboli laminátová tyčka s PVC držadlem. Tětiva ať není svítivý umělohmotný špagát. Nezapomeňte na toulec. Šípy esteticky hodnotit nebudeme, u nich nám jde o bezpečnost. Bude-li však šíp pěkně esteticky řešen (letky z peří, hlavice v nerušivé barvě, namořené týblo apod.), jenom dobře.
 • Luk, kuše musí mít nátah maximálně 15 kg/150 N. Šíp musí být měkčen koulí nebo válcem o průměru kolmém k dříku nejméně 5 cm, v přední části opatřeným molitanem o hloubce nejméně 3 cm (hlavice). Dřík šípu musí být před proniknutím hlavicí vhodně zabezpečen a hlavice musí na dříku držet pevně, aby bylo zřejmé, že si za žádných okolností nesesmekne. Organizátoři mají právo si namátkově ověřovat technologii výroby každého předloženého druhu šípu, a to i za cenu jeho zničení.
 • Všechny šípy musí být každý zvlášť schváleny organizátorem. Organizátoři upozorňují, že používat na akci neschválené a nebezpečné šípy může být kvalifikováno jako trestný čin se všemi důsledky z toho plynoucími (zde máme na mysli hlavně používání šípů, jejichž hlavice je zcela nezpůsobilá zabránit zranění dříkem šípu a šíp by při zásahu zřejmě zraňoval, jako by žádnou hlavici vůbec neměl).
 • Minimum je 10 schválených šípů, šipek na střelce.  

Pravidla pro šípy:

 • Bambule musí být připevněna tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.
 • Na dříku musí být pevný základ, který zábrání jeho probití skrz bambuli. Vhodné je např. víčko od PET láhve či nový korkový špunt. Toto pevné jádro musí být poté obaleno z boku a zepředu tak, aby vznikla měkká bambule o průměru alespoň 5 cm.
 • Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu ze sady i za cenu jeho zničení.
 • Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 • Dřík dřevěného šípu šípu by měl mít průměr min. 8 mm (menší průměry se hodně lámou). U laminátového je možný menší průměr.
 • Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu.
 • Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ – pevná stříbřitá páska a další materiál, který nemá ostré hrany a má vůli se ohnout – čili neřeže. Šípy bez letek nebudou schválené! (Je to z důvodu bezpečnosti, šíp bez letky má tendenci se v letu přetočit dříkem dopředu).
 • Je možné použít i flu-flu (roztřepená letka okolo dříku) či stabilizační „snop“ z provázků (dva dlouhé cca 40 cm nebo více 10-15 cm dokola kolem dříku u končíku). Můžete použít i jinou reálně fungující metodu stabilizace šípu za letu, ale riskujete, že nás nepřesvědčíte a šíp nebude schválen. Raději se zeptejte předem.
 • Minimální počet šípů se stanovuje na 10 na jednoho lučištníka: Komu nebude schváleno alespoň deset šípů, tomu nebude schválen ani luk.
 • V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátory a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří. To je krádež.
 • Je povoleno střílet pouze vlastní municí nebo municí spolubojovníků, s nimiž jste na tom domluveni! Cizí šípy odkládejte na hromádky podél cest, kde si je rozeberou jejich majitelé.

Je zakázáno bojovat poškozenou zbraní či štítem, dokud nebude, je-li to možné, opraven(a) a znovu schválen(a) organizátorem.

 • Organizátoři si vyhrazují právo nevpustit do hry či operativně v průběhu akce vyloučit jakoukoliv zbraň či součást výzbroje, která je, dle jejich mínění: Poškozená, nebezpečná, neodpovídající tématice akce, ošklivá nebo jakkoliv nevyhovující. Podle svého uvážení mohou takovou zbraň i zabavit až do skončení akce.

!!! Boj s neschválenou zbraní znamená okamžité vyloučení z bitvy !!!