Pravidla pro boj

 • Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení!
 • Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.
 • Topora sekyr, kladiv a dřevcových zbraní nezpůsobují zásah.
 • Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.
 • O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.
 • Jste povinni ihned po zásahu nebo kdykoliv na požádání pravdivě oznámit zbývající počet životů. Např.: „Mám tři.“ „Ještě dva.“ „Nula, jsem mrtvý.“ Apod.
 • Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.
 • Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.
 • Povolenou bojovou technikou je bodání u kopí a sekání u ostatních kontaktních zbraní.
 • Sek i bod musí být veden se zřetelným nápřahem ruky (rozhodně ne pohybem pouze v zápěstí), obouruční zbraně musí být ovládány oběma rukama, zbraně i projektily se musí o svůj cíl zastavit a nepokračovat v letu, seku, či jiném pohybu; platnost zásahu uznává zasažený. Jakýkoliv pohyb zbraně musí být celou dobu kontrolován a zasažení protivníka musí být provedeno intenzitou odpovídající vzezření zasaženého (patnáctiletý vyžle v tunice x stokilovej viking v kroužkách). Podotýkáme však, že příliš ‚něžný‘ zásah, splňuje-li jinak výše uvedené (nápřah, zastavení dráhy o tělo zasaženého… – čiliže protihráč do Vás třísknout mohl, ale nechtěl), není důvodem k neuznání zásahu, pokud jste zásah např. vizuálně zaregistrovali.

 PŘI BOJI SE NESMÍ:

 • Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) prostě cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.
 • Je zakázáno zne/využívat fyzické převahy k získání převahy v boji. Např. je dovoleno útočit kopím na štít protihráče, aby jej musel nadále držet ve směru útoku a nemohl se krýt z druhé strany. Není ale dovoleno na štít útočit silou tak, abychom jej i s jeho majitelem odstrčili metr dozadu.
 • Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.
 • Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.
 • Útočit či tlačit do někoho štítem (zejména z rozběhu).

PŘI BOJI SE SMÍ:

 • Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče, topor či ratiště zbraně. Povolená doba držení jsou 3 sekundy.

 BEZPEČNOST:

 • V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj! (položením ruky na hlavu značící: „ jsem mimo hru“)
 • V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.
 • Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!
 • Všichni hráči jsou povinni hlídat terén, v jakém se souboj odehrává, a nenatlačovat protihráče do nebezpečného terénu (např. i větší množství popadaných větví), potažmo musí ustupujícího protihráče varovat před takovým terénem a dbát i na jeho bezpečnost.
 • Máte-li pocit, že někdo bojuje nefér, pokuste se předpokládat, že tak činí z nevědomosti a ne ze zlého úmyslu a na jeho chování jej věcně upozorněte. Pokud se ukáže, že je to idiot, je nejlepší přestat s ním hrát a odebrat se na jinou část bojiště. Na bitvu jste přece jeli, abyste si ji užili, ne abyste se hádali s blbcema, ne?

 ZÁSAHOVÉ PLOCHY:

 • Platné zásahové plochy jsou: trup, nohy od trupu ke kotníkům a ruce od trupu k zápěstí.  SEM ZÁSAH PLATÍ
  Bojuje se na tzv. velké zásahové plochy. Je sem tedy dovoleno útočit.
 • Neplatné zásahové plochy jsou: hlava, krk, rozkrok, nohy od kotníků dolů (včetně) a ruce od zápěstí dolů (včetně). 
  SEM ZÁSAH NEPLATÍ!
  Vyjmenovaná místa jsou pro zásah neplatné a je proti pravidlům na ně cíleně útočit nebo na ně útok naznačovat.
  Neplatnými zásahovými plochami je však rovněž zakázáno se krýt, toto pravidlo pak dopadá i na takový způsob boje, který za neplatné zásahové plochy schovává plochy platné (typicky postoj v náklonu vpřed, přičemž nekrytá hlava hráče je vystrčena před tělem – hráč má výhodu v tom, že tímto postojem posouvá dopředu ‚operační‘ oblast zbraně a současně posouvá dozadu svoje zásahové plochy; přitom však doslova nabízí k seku shora svoji hlavu, což by ho taky v reálném boji rychle potkalo)
 • Při zásahu do platné i neplatné zásahové plochy zásah neplatí!
 • Všechny platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Tj.: zásah do ruky či nohy má stejnou hodnotu jako zásah do hrudníku, břicha či zad.
 • Zásah zbraní na blízko do platné zásahové plochy odebere 1 život.
 • Zásah střelnou zbraní do platné zásahové plochy odebere 1 život!
 • Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – jste smrtelně ranění.

V případě že v dané herní fázi  (dozvíte se to před každým střetem) máte k dispozici oživení,  odpadáte (odstupujete, odplazíte se…) z místa střetu a s rukou za hlavou se tiše a bez dalšího zasahování do střetu  přesouváte směrem ke svému oživovacímu místu: vaše armádní  zástava

 • V případě že v dané herní fázi žádná oživení nemáte, zůstáváte smrtelně ranění ležet tam kde Vás nepřítel přemohl….

SMRTELNÉ ZRANĚNÍ SE HRAJE!

 • Smrtelně raněný se na místě zhroutí na zem, kde tiše a nehnutě leží. Občas může někdo sténat bolestí, chrčet a jinak atmosféricky přispívat k vytváření dojmu bojiště posetého umírajícími. Nepřehrávejte to! Mrtví nepostávají a nevedou neherní řeči. Nekazte atmosféru. Jako smrtelně raněný nijak jinak nezasahuje do hry (ani hovorem).  Pokud hrozí v místě střetu ušlapání můžete se odpotácet a padnout o kousek dál nebo se jako již ležící odplazit o kus vedle.