Pravidla

PRAVIDLA PRO ROK 2024

Tématičnost: Zasazením do světa J.R.R.T.

Reálnost: Nereálné a nesettingové vybavení nebude povoleno.

 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Přijel ses bavit, ne se hádat.
 • Buď ohleduplný k přírodě a lidem okolo sebe.
 • Hraje se fair-play. Kdo neví, co to je, zůstane doma.
 • Hlavní slovo má organizátor. Nehádejte se s ním.
 • Hráči jsou povinni si přečíst pravidla a řídit se jimi.
  Za jejich porušování nebo nedodržování pokynů organizátorů můžete být z bitvy vyřazeni.
 • Zákony ČR zavazují a jejich neznalost taktéž neomlouvá.
 • Organizátor může před i během akce zakázat jakoukoliv zbraň a případně ji i do konce hry zabavit, když uzná za vhodné.
 • Dodržujte prosím pravidla slušného táboření.
 • V lese se nekouří. Během hry je tedy zákaz kouření.
 • Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména pokud se hodlá hádat, bojovat nebezpečně a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů.
 • Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Každá armáda má svoje hlavní org CP, obraťte se na něj a bude to řešeno.
 • Naše akce je hra, nikoliv simulace skutečného boje. Podporujte svoje panovníky i ostatní hráče v role-playingu a nekažte to sobě ani jiným, nebude-li zrovna něco podle Vašich představ. Věcnou kritiku po hře a varováním před průsery v jejím průběhu samozřejmě vítáme.
 • Bitvy se lze účastnit pouze ve stavu, který nebude budit pochybnosti o fyzické a mentální svěžesti hráče. Objektivním důvodem může být trvající intoxikace alkoholem či jiným látkami, ale i subjektivní zhodnocení organizátora (např. výrazná kocovina, nemoc, neovladatelné výbuchy agresivity u dotčeného hráče). Za konání na bitvě si nadále odpovídáte sami, proto odpovědně posuďte, zda jste v pořádku a neublížíte sobě nebo ostatním.
 • Účastníci pod vlivem alkoholu nebudou vpuštěni do žádné z částí akce.
 • Pokud se v bitvě o čemkoliv vyskytne spor, vždy platí rozhodnutí organizátora, není-li přítomen organizátor, obrať se na nejbližšího libovolného panovníka, aby spornou záležitost prozatímně rozsekl.
 • Bezpečnost je na první místě!!!

VE HŘE:

 • Minimum životů je 2. Maximum jsou 4. Životy Vám budou přiděleny v sobotu ráno před bitvou při schvalování kostýmů.
 • Všechny údery zbraní berou za 1 život.
 • Lučištník bere šípem za 1 životy.
 • Zásahové plochy jsou tzv. „velké“. Platné zásahové plochy jsou: trup, nohy od trupu ke kotníkům a ruce od trupu k zápěstí.
 • Zásah uznává zasažený.
 • Smrt se hraje. Pokud to jde, lehněte si. Oživuje se u standarty. 
 • Zbraně musí: být bezpečné, mít realistické rozměry, mít realistické zpracování, být z vhodného materiálu a být estetické – jsou součástí kostýmu.
 • Organizátor může před i během akce zakázat jakoukoliv zbraň a případně ji i do konce hry zabavit, když uzná za vhodné.
 • Všechny šípy musí mít schválené bezpečné bambule, zářez na dříku a letky.
 • Více informací v sekci Pravidla pro boj.