Kontakt

Pro vaše dotazy a komunikaci s organizátory používejte e-mailovou adresu:

Telefonní číslo na hlavního organizátora:

+420 721 909 023

Organizátorský tým:

Inzzi (Tomáš Varga)Hlavní org, logistika, finance. (aneb ten, co má na všechno argument a všichni ho musí poslouchat…)
Radis Korbel z BaaToRu (Radovan Saiss)webovky, příběh, pravidla a prostě všechno ostatní. (aneb ten, co milion připomínek a je vždy v opozici…)
Anička (Anna Ševčíková)Propagace, PR, komunikace, texty. (aneb ta, co orguje hlavního orga…)
Mealtiner (Michal Truhlář)zajištění zázemí, logistika, rejpal (aneb organizátor toalet, hledající tepláky…)
Jiřík (Jiří Ševčík)Příběhový org. (aneb ten, co má v hlavě největší šílenosti…)
Ozzyáš Korbel (Vladimír Rutar) Rekvizity, zázemí, logistika. (aneb ten, co má rád hračky…)

Pořadatelská organizace:

spravuje:Moravian LARP, z. s.
sídlo:Starobrněnská 289/7, 603 00 Brno
E-mail:info@moravianlarp.eu
facebook:https://www.facebook.com/MoravianLARP
IČO:226 69 167

Průběh příprav můžete také sledovat na portálu Facebook na profilu Moravian LARP, z. s. nebo přímo na profilu akce samotné.