FAQ

Organizační dotazy

Na herním území každá ze stran bude mít svůj základní tábor, zásobený vodou a s možností uložení věcí.

Boj, ale bude po polovině času probíhat ve značné vzdálenosti od tohoto místa.
Doporučujeme tedy, abyste si to, co nutně po celý den potřebujete a co jste schopní nosit, brali s sebou.
Případně si zajistěte markytánku, která vám bude pomáhat.
Nicméně, Vaši velitelé Vás budou informovat na jak dlouho budete mimo základní tábor.
Nezapomeňte zvláště na objemnou, dobře přenosnou nádobu na vodu (čutoru, ne PET-lahev)!!!

V poslední době nám přišla spousta Vašich zpráv, emailů a osobních rozhovorů a po dlouhé poradě s panovníky a jejich družinami jsme se rozhodli, že změníme letošní termín konání PPčka.

Rozhodování to bylo velmi těžké, protože jsme měli již vše řádně rozplánované
a připravené, ale důvody Vašich žádostí o přesunutí byly opodstatněné.
Důvody jsou následující: ve stejném termínu se objevilo několik dalších, pro hráče velmi zajímavých akcí (například Junktown, bitva v Modřicích apod.) Protože spousta hráčů a dokonce i někteří panovníci vyjádřili přání, že by se chtěli těchto akcí zúčastnit a neradi by si vybírali mezi naší bitvou a jinou akcí, rozhodli jsme se nakonec Vašim požadavkům vyhovět.
Náš orgtým by na Bitvě o Středozem rád viděl plné řady bojovníků. Jedná se přeci jen o 25. ročník, který bude prostě legendární, a byly bychom skutečně neradi, kdybyste se nemohli zúčastnit.
Proto se nově uvidíme 1.-3. září, kdy si bitevní vřavy užijete do sytosti.
Toto datum jsme zvolili i proto, že bychom chtěli naší akcí uctít J. R. R. Tolkiena. Na 2. 9. 1973 totiž připadá 44 výročí úmrtí pana Tolkiena. A považujeme za správné naším 25. ročníkem akce mu vzdát čest.

Moc se na Vás všechny těšíme
Váš org tým

 

Předně je to hra samotná.

Do nákladů dále patří spousta věcí. Zajištění pozemku a jeho pronájem, dovezení a odvezení všech rekvizit a vybavení na hru, tisk pravidel, questů, map. Dále také zajištění malého občerstvení, výroba nových a oprava starých rekvizit, nákup zdravotnického materiálu, atd…

Nemusíte se bát. Kam vaše peníze šli a co se z nich pořídilo 100% poznáte.

Load More