FAQ

Dotazy k pravidlům

Pokud zbraně projdou klasickým schvalovacím procesem, budou samozřejmě povoleny.

I tyto zbraně tedy musí splňovat naše nároky na pravidla a vzhled – meč má nějakou váhu, jen tak se nezlomí, je pěkně bezpečně vyměkčený a neohýbá se na všechny strany jako gumová hadice.

Doporučujeme použít jádro s obdélníkovým profilem nebo pevnější formy laminátu či jiného kompozitního materiálu.

Při ochraně hlavy hraje ocelová přilba nezastupitelnou roli.
Její účinnost spočívá totiž v tom, že na rozdíl od kůže má ten efekt, že rána po přilbici sklouzává, což z ní dělá skutečný ochranný prvek.

Kožená přilba z obchodu je fajn. Každou ochranu hlavy vítáme. Ale ochranný efekt je výrazně nižší.
Budeme velmi rádi, pokud si přilbu vezmete, případné udělení bonusu však zcela závisí na subjektivním rozhodnutí organizátora, který vyhodnocuje, zda je nebo není tato ochrana hlavy pro udělení bonusu dostatečná.

Pokud si ji však vezmete, určitě neprohloupíte. Cokoliv je lepší než holá hlava.
Rozhodně vám můžeme slíbit, že každého, kdo má tendenci si svou hlavu chránit, zohledníme při hodnocení kostýmu.
A to tím způsobem, že budeme ochotni přehlédnout nějaký ten menší nedostatek a případně započítat bonus například za lehkou zbroj i v případě, že jinak by ostatní části vaší zbroje byly na hraně uznání bonusu.
Nehleďte na ochranu vaší hlavy jako na něco, za co buď máte nebo nemáte bonus, ale jako na místo, kde může nedopatřením vzniknout nepříjemné zranění a každá snaha ho chránit je ukázkou zdravého rozumu.

Velmi správně jste odhadli, že základním problémem toho, abychom kývli na podobné pojetí Rohanu, spočívá právě v podobnosti s Východňany.

Problém je i v tom, že už není nijak zvlášť pevně ukotveno barevné rozlišení národů.
Ano, jsou nějaké barvy (spíše širší paleta barev), které jsou typické pro oděv, ale jsou často podobné, a to i u Rohirů a Východňanů, které jsme pojali jako turkotatarské kmeny – byť knižní předloha i filmové zpracování je nahlížejí jinak.

Osobně navrhuji, máte-li funkční kostýmy Vámi zmíněného typu, přihlásit se právě za Východňany bojující jako žoldnéři v Haradském vojsku.
Myslím, že by to bylo nejsnazší řešení, a my jako organizátoři velmi uvítáme zdařilé kostýmy za tuto stranu.
Barvy podobné Rohanu nevadí, s touto podobností se počítá, jde spíš o zpracování kostýmu.
Přesné barevné rozlišení ani není, spíš jen škála doporučených barev.

Jinak vaše zdůvodnění má samozřejmě svůj logický základ, ale náš postoj se opírá o fakt, že většina hráčů stylizuje svůj kostým dlouhodobě do podobnosti s Vikingy a zároveň je toto ztvárnění kostýmu u nás časté a zažité.
Ztvárnění v podobě pastevců je méně časté, i když má své příznivce, ovšem právě pro ně a právě proto jsme stvořili Východňany jako novinku mezi národy.

Pokud je pro vás Rohan tak důležitý, navrhuji, abyste nám poslali nám fotografie kostýmů a můžeme zkusit najít nějaký konsenzus. Ale rozhodně Vám nemůžeme nic zaručit.

Rozumný kopiník si vezme poboční zbraň – tesák, meč, u skřetů či haraďanů šavli.
S kopím se můžete krýt jak v obou rukou, tak v jedné.
Ale měli byste se vyhýbat tomu, abyste jednou rukou bodali obouručním kopím a v druhé drželi pobočku. To se nesmí.
Jak možná sami brzo zjistíte, je nejlepší po té, co se vám protivník dostane za špici neboli na tělo, krýt se kopím s hrotem směrem k zemi v jedné ruce a nepřítele ohrožovat pobočkou v druhé ruce. Mnohdy se vám stane i to, že budete nuceni kopí pustit a tasit pobočku.
Nedělejte to, že byste šli s kopím do boje jako s holí, kterou se kryjete, a do toho sekáte jednoručkou. Vypadá to příšerně, je to nelogické a dostanete zdrbuňk.
Ve víru boje si hlavně hlídejte, abyste při tasení pobočky a snaze krýt se ratištěm někoho nezramovali.
Stane se to snadno, když jste moc hrrr. Jako u všeho.

Load More