FAQ

Dotazy k pravidlům

Pokud zbraně projdou klasickým schvalovacím procesem, budou samozřejmě povoleny.

I tyto zbraně tedy musí splňovat naše nároky na pravidla a vzhled – meč má nějakou váhu, jen tak se nezlomí, je pěkně bezpečně vyměkčený a neohýbá se na všechny strany jako gumová hadice.

Doporučujeme použít jádro s obdélníkovým profilem nebo pevnější formy laminátu či jiného kompozitního materiálu.

Při ochraně hlavy hraje ocelová přilba nezastupitelnou roli.
Její účinnost spočívá totiž v tom, že na rozdíl od kůže má ten efekt, že rána po přilbici sklouzává, což z ní dělá skutečný ochranný prvek.

Kožená přilba z obchodu je fajn. Každou ochranu hlavy vítáme. Ale ochranný efekt je výrazně nižší.
Budeme velmi rádi, pokud si přilbu vezmete, případné udělení bonusu však zcela závisí na subjektivním rozhodnutí organizátora, který vyhodnocuje, zda je nebo není tato ochrana hlavy pro udělení bonusu dostatečná.

Pokud si ji však vezmete, určitě neprohloupíte. Cokoliv je lepší než holá hlava.
Rozhodně vám můžeme slíbit, že každého, kdo má tendenci si svou hlavu chránit, zohledníme při hodnocení kostýmu.
A to tím způsobem, že budeme ochotni přehlédnout nějaký ten menší nedostatek a případně započítat bonus například za lehkou zbroj i v případě, že jinak by ostatní části vaší zbroje byly na hraně uznání bonusu.
Nehleďte na ochranu vaší hlavy jako na něco, za co buď máte nebo nemáte bonus, ale jako na místo, kde může nedopatřením vzniknout nepříjemné zranění a každá snaha ho chránit je ukázkou zdravého rozumu.

Velmi správně jste odhadli, že základním problémem toho, abychom kývli na podobné pojetí Rohanu, spočívá právě v podobnosti s Východňany.

Problém je i v tom, že už není nijak zvlášť pevně ukotveno barevné rozlišení národů.
Ano, jsou nějaké barvy (spíše širší paleta barev), které jsou typické pro oděv, ale jsou často podobné, a to i u Rohirů a Východňanů, které jsme pojali jako turkotatarské kmeny – byť knižní předloha i filmové zpracování je nahlížejí jinak.

Osobně navrhuji, máte-li funkční kostýmy Vámi zmíněného typu, přihlásit se právě za Východňany bojující jako žoldnéři v Haradském vojsku.
Myslím, že by to bylo nejsnazší řešení, a my jako organizátoři velmi uvítáme zdařilé kostýmy za tuto stranu.
Barvy podobné Rohanu nevadí, s touto podobností se počítá, jde spíš o zpracování kostýmu.
Přesné barevné rozlišení ani není, spíš jen škála doporučených barev.

Jinak vaše zdůvodnění má samozřejmě svůj logický základ, ale náš postoj se opírá o fakt, že většina hráčů stylizuje svůj kostým dlouhodobě do podobnosti s Vikingy a zároveň je toto ztvárnění kostýmu u nás časté a zažité.
Ztvárnění v podobě pastevců je méně časté, i když má své příznivce, ovšem právě pro ně a právě proto jsme stvořili Východňany jako novinku mezi národy.

Pokud je pro vás Rohan tak důležitý, navrhuji, abyste nám poslali nám fotografie kostýmů a můžeme zkusit najít nějaký konsenzus. Ale rozhodně Vám nemůžeme nic zaručit.

Rozumný kopiník si vezme poboční zbraň – tesák, meč, u skřetů či haraďanů šavli.
S kopím se můžete krýt jak v obou rukou, tak v jedné.
Ale měli byste se vyhýbat tomu, abyste jednou rukou bodali obouručním kopím a v druhé drželi pobočku. To se nesmí.
Jak možná sami brzo zjistíte, je nejlepší po té, co se vám protivník dostane za špici neboli na tělo, krýt se kopím s hrotem směrem k zemi v jedné ruce a nepřítele ohrožovat pobočkou v druhé ruce. Mnohdy se vám stane i to, že budete nuceni kopí pustit a tasit pobočku.
Nedělejte to, že byste šli s kopím do boje jako s holí, kterou se kryjete, a do toho sekáte jednoručkou. Vypadá to příšerně, je to nelogické a dostanete zdrbuňk.
Ve víru boje si hlavně hlídejte, abyste při tasení pobočky a snaze krýt se ratištěm někoho nezramovali.
Stane se to snadno, když jste moc hrrr. Jako u všeho.

Dotazy k registraci

V případě, že se akce nemůžete zúčastnit a máte zaplacení registrační poplatek, pak zde uvádíme naše pravidla pro jeho vrácení.

Pokud se odhlásíte 14 dní před termínem akce (tj. do 14. 8. 2020 včetně), pak vracíme plnou částku registračního poplatku.

Pokud se odhlásíte po tomto termínu (tj. od 15. 8. 2020 dále), pak již registrační poplatek nevracíme. Lze se ale domluvit s jiným hráčem, který registrační poplatek ještě zaplacený nemá a převézt jej na něj. A pak už se musíte domluvit jen mezi sebou.

Proč nevracíme registrační poplatek?

Je to primárně proto, že náklady na akci se ve velkém objevují v posledních 14 dnech, kdy objednáváme a zajišťujeme všechny důležité a nezbytné věci a vybavení. Spousta z nich je vázána na počet lidí. A tedy při jejich nákupu či pořízení jsme již s vámi počítali a váš registrační poplatek tedy již utratili.

Někteří z Vás jistě zaregistrovali šrumec okolo nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR, čti dží dý-pí-ár). Slovy našeho právníka, povinnosti jsou obdobné jako u našeho domácího českého zákona o ochraně osobních údajů, jen za jejich nedodržení konečně hrozí pořádné sankce. Takže i my, organizátoři Vašich oblíbených larpů a provozovatelé těchto stránek, se připojujeme ke všeobecné panice a poučujeme Vás tímto o tom, co všechno o Vás víme, k čemu to využíváme a jaká ohledně toho máte vůči nám práva (a jaká práva máme my).

Pro další využívání služeb těchto stránek a potažmo Vaši účast na nabízených larpech (=volnočasových akcích nabízených na těchto stránkách) budeme požadovat Váš souhlas s poskytnutím, zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů, ve smyslu následujícího poučení. Máte právo tento souhlas odmítnout, což však bude mít za následek, že Vám nebudeme mít jak umožnit, abyste se nabízených larpů zúčastnil/a.

Více informací o tom, jak s vašimi osoními údaji nakládáme naleznete na stránce: http://registracka.cz/gdpr.php

Registrace bude probíhat ve vlnách.
Jakmile budou všechny národy naplněny, zvýšíme registrační limity.

Omezený je pouze počet felčarů. Ostatní „bojový doprovod“ – vlajkonoši, markytánky, otroci apod. – není početně omezen. Právě naopak.
Velice uvítáme, pokud se hry bude účastnit větší počet nebojujících postav. Dotváří to atmosféru hry.

Registračka.cz je systém pro přihlašování se na akce, který používáme.

Funguje tak, že si vytvoříte na registračce svůj účet, doplníte své osobní údaje a pak se jen přihlašujete na jednotlivé akce. Výhoda je v tom, že vaše osobní údaje musíte vyplnit jenom poprvé.

Pak se už jen vždy přihlásíte pomocí vašeho jména a hesla a přihlásíte se na příslušnou akci

Registrace na akci je důležitá pro nás, organizátory. Díky ní jsme schopni naplánovat akci tak, aby například herní prostor nebyl ani malý ani velký, aby questy trvali tak akorát dlouho, a tak dále.

Také je důležité pro zajištění akce po papírové stránce (pronájem prostor, …). Zkrátka pro to, abychom pro vás mohli připravit dobrou hru.

Organizační dotazy

Na herním území každá ze stran bude mít svůj základní tábor, zásobený vodou a s možností uložení věcí.

Boj, ale bude po polovině času probíhat ve značné vzdálenosti od tohoto místa.
Doporučujeme tedy, abyste si to, co nutně po celý den potřebujete a co jste schopní nosit, brali s sebou.
Případně si zajistěte markytánku, která vám bude pomáhat.
Nicméně, Vaši velitelé Vás budou informovat na jak dlouho budete mimo základní tábor.
Nezapomeňte zvláště na objemnou, dobře přenosnou nádobu na vodu (čutoru, ne PET-lahev)!!!

V poslední době nám přišla spousta Vašich zpráv, emailů a osobních rozhovorů a po dlouhé poradě s panovníky a jejich družinami jsme se rozhodli, že změníme letošní termín konání PPčka.

Rozhodování to bylo velmi těžké, protože jsme měli již vše řádně rozplánované
a připravené, ale důvody Vašich žádostí o přesunutí byly opodstatněné.
Důvody jsou následující: ve stejném termínu se objevilo několik dalších, pro hráče velmi zajímavých akcí (například Junktown, bitva v Modřicích apod.) Protože spousta hráčů a dokonce i někteří panovníci vyjádřili přání, že by se chtěli těchto akcí zúčastnit a neradi by si vybírali mezi naší bitvou a jinou akcí, rozhodli jsme se nakonec Vašim požadavkům vyhovět.
Náš orgtým by na Bitvě o Středozem rád viděl plné řady bojovníků. Jedná se přeci jen o 25. ročník, který bude prostě legendární, a byly bychom skutečně neradi, kdybyste se nemohli zúčastnit.
Proto se nově uvidíme 1.-3. září, kdy si bitevní vřavy užijete do sytosti.
Toto datum jsme zvolili i proto, že bychom chtěli naší akcí uctít J. R. R. Tolkiena. Na 2. 9. 1973 totiž připadá 44 výročí úmrtí pana Tolkiena. A považujeme za správné naším 25. ročníkem akce mu vzdát čest.

Moc se na Vás všechny těšíme
Váš org tým

 

Předně je to hra samotná.

Do nákladů dále patří spousta věcí. Zajištění pozemku a jeho pronájem, dovezení a odvezení všech rekvizit a vybavení na hru, tisk pravidel, questů, map. Dále také zajištění malého občerstvení, výroba nových a oprava starých rekvizit, nákup zdravotnického materiálu, atd…

Nemusíte se bát. Kam vaše peníze šli a co se z nich pořídilo 100% poznáte.

Load More